Adrenalin & Romantik

Adrenalin & Romantik är ett EU-finansierat projekt. Vi stärker besöksnäringen i Tierps och Älvkarlebys kommuner genom samverkan av de företag, föreningar och personer/entreprenörer som finns i Älvkarleby och Tierp samt tematisering av de upplevelser och produkter som finns och som kan utvecklas vidare.

Bakrund
Filmer
Leader Nedre Dalälven
Back to Top